Chinese language vocabulary 汉语词汇 Borrowed Chinese Words 中文外来词

现代汉语外来词目录

A

奥林匹克  àolínpǐkè  Olympics
阿司匹林  āsīpǐlín  aspirin
奥斯卡  àosīkǎ  Oscar
艾滋病  àizībìng  AIDS

B

芭蕾  bāléi  ballet 
巴士  bāshì  bus
拜拜  báibai  bye-bye
白兰地 báilándì  brandy
百事可乐  Bǎishì Kělè  Pepsi-Cola
保龄球  bǎolíngqiú  bowling
奔驰  bēnchí  Benz
绷带  bēngdài  bandage
必胜客  bìshènggkè Pizza Hut
比基尼  bǐjīní  bikini
冰淇林  bīngqílín  ice-cream

D

打  dǎ  dozen
代沟  dàigōu  generation gap
迪斯科  dísīkē  disco
迪斯尼  dísīní Disneyland
丁克族  dīngkèzú  dink
吨  dūn  ton

G

高尔夫  gāoěrfū  golf
咖喱  gāli  curry
古兰经  gǔlánjīng  Koran

H

哈雷彗星  Hāléi Huìxīng  Halley’s comet
汉堡包  hànbǎobāo  hamburger
好莱坞  Hǎoláiwù  Hollywood
荷尔蒙  héěrméng  hormone
黑客  hēikè  hacker
华尔街  Huáěrjiē  Wall Street
华尔兹  huáěrzī   waltz

J

基督  jīdū  Jesus
基因  jīyīn  gene
吉他  jítā   guitar
酒吧  jiǔba  bar
爵士舞  juéshìwǔ  jazz dance

K

咖啡  kāfēi  coffee
卡车  kǎchē  car
卡片  kǎpiàn  card
卡拉OK  kǎlā OK  karaoke
开司米  kāisīmǐ  sashmere
拷贝   kǎobèi  copy
可口可乐  Kěkǒukělè  Coca-cola
克拉  kèlā  carat
克隆  kèlóng  clone
酷  kù   cool

L

拉力赛  lālìsài rally
镭射  léishè laser
雷达  léidá  radar
罗曼蒂克  luómàndìkè  romantic

M

马拉松  mǎlāsōng  marathon
麦克风  màikèfēng  microphone
麦当劳  màidāngláo  McDonald
芒果  mángguǒ  mango
迷你  mínǐ  mini
米  mǐ  metre
模特  mótè  model

N

霓虹灯 níhóngdēng  neon
尼龙  nílóng  nylon
牛顿  Niúdùn  Newton
诺贝尔  Nuòbèiěr Nobel

O

欧佩克 ōupèikè OPEC

P

派  pài  pie
潘多拉魔盒  Pānduōlā móhé  Pandora’s box
披头士  pītóushì  Beetles
啤酒  píjiǔ  beer
扑克  pūkè  poker

Q

恰恰舞  qiàqià wǔ  cha-cha
巧克力  qiǎokēlì  chocolate

R

热狗  règǒu  hotdog
软件  ruǎnjiàn   software

S

三明治  sānmíngzhì  sandwich
桑拿浴  sāngná  sauna
色拉  sèlā  salad
色拉油  sèlāyóu  salad oil
沙发  shāfā  sofa
山姆大叔  Shānmǔ dàshū  Uncle Sam

T

台风  táifēng  typhoon
坦克  tǎnkè  tank
踢踏舞  tītàwǔ  tittup
贴士  tiēshì  tip
听  tīng  tin
图腾  túténg  totem
托福  tuōfú  TOEFL
脱口秀  tuōkǒuxiù  talk show

W

微软  wēiruǎn  Microsoft Corporation
伟哥  wěigē  vigor
维他命  wéitāmìng  vitamin
外包  wàibāo  outsourcing

X

嬉皮士  xīpíshì  Hippies
席梦思  xímèngsī  simmons
香波  xiāngbō  shampoo
歇斯底里  xiēsīdǐlǐ  hysteric
休克  xiūkè  shock
雪茄  xuějiā  cigar

Y

雅思  yǎsī  IELTS
伊妹儿  yīmèiér E-mail
引擎  yǐnqíng engine
因特网  yīntèwǎng  Internet
幽默  yōumò  humor
犹大  yóudà  Judas

Z
侏罗纪  zhūluójì  Jurassic Period

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *