Lesson 055 I Like Garlic.

M: Pengyoumen, nimen hao. Woshi ML.
S: Wo shi Stuart. 今天我们学第五十五课, lesson 55, di wu shi wu ke.

M: Now I’ll ask you all a question. 我问你们 一个问题 wo wen nimen yi ge wenti.

S: 什么问题, shenme wenti?

M: What did we learn yesterday? Zuo tian women xue le shenme?

S: Wo xiang yi xiang. Wo zhidao! Zuo tian women xue le Chuan cai he Guangdong cai de tese.

M: Dui le. And today, Jin tian, wo men xue Shanghai cai, Beijing cai he Shandong cai de tese.

S: Aha, food. Lots of dishes. Hen duo cai, hen duo cai.

M: This is Shanghai food. 这是上海菜, zhe shi shanghai cai. Stuart, ni chang yi chang.

S: Hao, wo chang yi chang. A bit sweet. 有点甜you dian tian.

M: Dui. Shanghai cai you dian tian. Hao chi ma?

S: Bu tai hao.

M: 为什么, wei shenme?

S: Cos I don’t like eating sweet stuff. 因为我不喜欢吃甜的, wo bu xihuan chi tian de.

M: Hao. 这是山东菜, zhe shi shandong cai. Ni chang yi chang.

S: Hao. Not bad. 不错, bu cuo. A bit salty. 有点咸, you dian xian.

M: Dui, Shandong cai you dian xian. Zhe shi Beijing cai. Ni chang yi chang.

S: Hao. This is also salty. 这个也是咸的, zhei ge ye shi xian de. And lots of garlic. 还有很多蒜, hai you hen duo suan. I love garlic. 我很喜欢大蒜, wo hen xihuan da suan.

M: Now for the new stuff.

M: Chang yi chang. You’ve already guessed this one. 尝CHANG chang, to try the taste of something. We usually say, chang yi chang, ‘taste one taste’, just like, (看) kan yi kan, or (想) xiang yi xiang. Say it, chang yi chang, ni chang yi chang.

S: A bit sweet, you dian tian.

M: (有) you, YOU, you, here means ‘it has’, or ‘there is’. 点, DIAN, dian, the same dian as in yi dian dian, a little. 甜 TIAN tian, is ‘sweet’. You dian tian, ‘it’s a bit sweet’. Try it, you dian tian, you dian tian.

S: I love garlic. 我很喜欢大蒜.

M: 蒜 SUAN suan, ‘garlic’. We usually say, ‘big garlic’, da suan, da suan.

We’ll end with the dialogue again. Full speed. Try to follow.

S: Aha. Hen duo cai.

M: Zhe she shanghai cai. ni chang yi chang.

S: Hao, wo chang yi chang. You dian tian.

M: Dui. Shanghai cai you dian tian. Hao chi ma?

S: Bu tai hao.

M: Wei shenme?

S: Yinwei wo bu xihuan chi tian de.

M: Zhe shi shandong cai. Ni chang yi chang.

S: Bu cuo. You dian xian.

M: Dui, Shandong cai you dian xian. Zhe shi Beijing cai. Chang yi chang.

S: Zhei ge ye shi xian de. Hai you hen duo suan. Wo hen xihuan chi da suan.

M: I can smell that! I must go.

S: From the vampire-free studio. Zai jian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *