Popular Word – 冬奥会

dōng ào huì
冬奥会
Winter Olympic Games

gāo shān huá xuĕ
高山滑雪
alpine skiing

dōng jì liăng xiàng
冬季两项
biathlon

xuĕ chē yŏu duò xuĕ qiāo
雪车/有舵雪橇
bobsled/bobsleigh

yuè yĕ huá xuĕ
越野滑雪
cross-country skiing

bīng hú
冰壶
curling

huā yàng huá bīng
花样滑冰
figure skating

zì yóu shì huá xuĕ
自由式滑雪
freestyle skiing

bīng qiú
冰球
ice hockey

wú duò xuĕ qiāo
无舵雪橇
luge

bĕi ōu liăng xiàng
北欧两项
Nordic combined

duăn dào sù huá
短道速滑
short track speed skating

fǔ shì bīng qiāo
俯式冰橇
skeleton

tiào tái huá xuĕ
跳台滑雪
ski jumping

dān băn huá xuĕ
单板滑雪
snowboarding

sù dù huá bīng
速度滑冰
speed skating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *