Popular Word 流行词 – 实 力 派

Cè huà rén
策 划 人
Planner
 
Jīng jì rén
经 济 人
Broker
 
Shí lì pài
实 力 派
Skilled group or style
 
Ǒu xiàng pài
偶 像 派
Idol group or style
 
Dòng zuò piān
动 作 片
Action movie
 
Dòng màn piān
动 漫 片
Cartoon movie
 
Měi róng shī
美 容 师
Beauty specialist, beautician
 
Àn mó yuàn
按 摩 院
Massage parlor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *