Popular Word – 世博会

shì bó huì
世博会
World Expo

zhǎn guǎn
展馆
pavilion

mén piào
门票
entrance ticket

yóu kè
游客
visitor; tourist

zhì yuàn zhě
志愿者
volunteer

chéng shì
城市
city

chuàng xīn
创新
innovation

dī tàn shēng huó
低碳生活
low carbon lifestyle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *